• LIKWIDACJA ZMARSZCZEK


  Zabiegi PRZECIWZMARSZCZKOWE  preparatem firmy ALLERGAN

  Tera­pia jest jedyną metodą reduk­cji zmarsz­czek mimicz­nych, która działa na ich główną przy­czynę – skurcz mię­śni mimicz­nych. Za pomocą zastrzy­ków połą­cze­nia mię­dzy ner­wami a mię­śniem zostają che­micz­nie zablo­ko­wane na okre­ślony czas. Zastrzyk zatrzy­muje impuls ner­wowy tak, by nie dotarł on do mię­śnia i nie powo­do­wał jego kur­cze­nia. Pełny efekt jest widoczny po 7–10 dniach i utrzy­muje się śred­nio do 6-8 mie­sięcy.

  Dane teleadresowe  ul. Komisji Edukacji Narodowej 15
  02-797 Warszawa - Kabaty
  stacja metra Kabaty (100m od stacji)

  tel. 222 131 666
  kom. 601 89 89 83
  © 2011 Butterfly Body Clinic - Klinika kosmetyki profesjonalnej i skutecznego odchudzania Realizacja: rychlak.design