• Medycyna estetyczna


       
  Klinika BBC zaprasza serdecznie na z
  abiegi przeciwzmarszczkowe wykonywane preparatem  firmy ALLERGAN

  Tera­pia przeciwzmarszczkowa to jedyna metoda reduk­cji zmarsz­czek mimicz­nych, która działa na główną przy­czynę ich powstawania – skurcz mię­śni mimicz­nych. Zastrzyki Allergan sprawiają, że połą­cze­nia mię­dzy ner­wami a mię­śniem zostają zablo­ko­wane. Substancja sprawia, że impuls ner­wowy nie dociera do mię­śnia i nie powo­duje jego kur­cze­nia. Optymalny efekt jest widoczny po 7–10 dniach i utrzy­muje się śred­nio 4 – 6 mie­sięcy.

  Dane teleadresowe  ul. Komisji Edukacji Narodowej 15
  02-797 Warszawa - Kabaty
  stacja metra Kabaty (100m od stacji)

  tel. 222 131 666
  kom. 601 89 89 83
  © 2011 Butterfly Body Clinic - Klinika kosmetyki profesjonalnej i skutecznego odchudzania Realizacja: rychlak.design